Skip to content

Feministiskt initiativ i kommun och riksdag!

10 september 2014

Det är många som frågar om vi ställer upp i regionvalet i Västra Götaland, vilket vi inte gör på grund av resursbrist. Däremot ställer vi upp i Göteborgs kommunval, Gullspångs kommunval och självklart även till riksdagen. Hjälp oss gärna att sprida den här informationen så att alla får del av den!

2018 har vi som mål att ställa upp även i regionvalet!

valsedelfi

Ja till trängselskatt och det Västsvenska paketet

17 juli 2014

Feministiskt initiativ har länge tagit tydligt ställning för trängselskatt, men har nu också ställt sig bakom genomförandet av det Västsvenska paketet.

Frågan om trängselskatt är kopplad till frågan om det Västsvenska paketet, en bred politisk överenskommelse där trängselskatten är en delfinansiering av paketet, istället för att en höjd kommunalskatt som läggs på alla invånare i Göteborg. Feministiskt initiativ stödjer genomförandet av Västsvenska paketet. Vi ser positivt på de delar som innebär bättre cykel- och gångtrafik samt lösgör markyta för nya bostäder, parker och mötesplatser. Den utvecklade kollektivtrafiken, med flera knutpunkter i staden, kommer att avlasta trafiken, göra det smidigare att resa kollektivt till arbete och ta del av kulturlivet. Och den utvecklade pendeltågstrafiken kommer att underlätta också för dem som pendlar till och från kranskommunerna. Ett ja till trängselskatt är därför ett ja för ökad rörelsefrihet, ett bättre klimat och skonar dem med sämst ekonomi.

Hur vi påverkar klimatet i Västra Götaland är inte en fråga som kan ses isolerad från de omvärldsanalyser som görs exempelvis av FN:s klimatpanel IPCC. Den konstaterade nyligen att om inte kraftfulla åtgärder görs för att begränsa temperaturhöjningen de närmsta åren väntar en katastrof för hundratals miljoner av människor, främst fattiga kvinnor världen över, i slutet av seklet. Åtgärderna för att begränsa temperaturhöjningen kräver insatser på alla nivåer – från det lokala till det globala. Att minska koldioxidutsläpp och bilåkande är viktiga åtgärder och trängselskatten är en av flera pusselbitar i det arbetet.

Allt för länge har stora delar av den politiska makten styrts av män och mäns intressen. Det gäller även inom trafikpolitiken. Inom trafikområdet är könsskillnaderna på flera sätt tydliga. Kvinnor kör oftare mer bränslesnålt, eller byter till en miljövänlig bil. Och överlag så kör kvinnor bil i mindre omfattning och åker mer kollektivtrafik, vilket dels grundar sig i kvinnors sämre ekonomi, men också för att de oftare tar ett aktivt beslut att minska utsläppen av koldioxid. Våra olika trafikvanor och våra politiska beslut i Göteborg och Västra Götaland handlar på så sätt om allas vår, och inte minst kvinnors, rörelsefrihet. Det är en demokratifråga och en maktfråga hur vi väljer att prioritera skatter och resurser. Trängselskatten i Göteborg innebär mer resurser till en utökad, förbättrad och tillgängliggjord kollektivtrafik som gynnar rörelsefriheten för alla.

Feministiskt initiativ Göteborg och Västra Götaland

Hjälp till att få ut valsedlar!

30 juni 2014

F! har ännu inte fått över 1% av rösterna i ett riksdagsval och därför lägger inte valmyndigheten ut F!-valsedlar i vallokalerna. Vi vill att alla som röstar ska ha tillgång till F!-valsedlar och vi behöver din hjälp!

Det spelar ingen roll om du själv tänker rösta på F! eller på något annat parti. Kanske tycker du att det är viktigt för demokratin att alla som vill rösta ska ha valsedlar tillgängliga i sin vallokal.

Det här kan du hjälpa till med:

  • Ha ett lager valsedlar hemma hos dig som andra kan hämta av – från augusti
  • Transportera valsedlar mellan ”distributionscentralerna” – i augusti
  • Lägga ut och fylla på valsedlar i förtidsröstningslokalerna – veckorna innan valet
  • Lägga ut valsedlar i vallokalerna på valdagens morgon – söndagen 14/9
  • Stå utanför en vallokal och dela ut F!-valsedlar till väljarna under valdagen

Anmäl dig här!

Rapport från valmötet – Fi ställer upp i Göteborgs kommunval!

08 oktober 2013

Vid vårt möte den 6 oktober, ett år före valet till riksdag och kommuner i Sverige, beslutade Feministiskt initiativ i Göteborg, FiGbg, att ställa upp i valet till Göteborgs kommunfullmäktige.

bild 1

Här är de personer ni ska vända er till om ni vill nominerar er till listan för val till kommunfullmäktige i Göteborg i september 2014. Fr v Ida Dahlberg, Dawa Rönn, Josefin Engberg, Veronica Svärd och Cecilia Kristoffersson. Foto Gudrun Tiberg

 

bild 4

Vid mötet där vi beslutade att ställa upp till val i Göteborgs kommunfullmäktige i september 2014 var det Patrik Erdes som satt ordförande. Därför ser vi hans nacke på bilden bland några av de andra mötesdeltagarna: Louise Thörnqvist, Veronica Svärd, Ulrika Centerwall, Dawa Rönn, Stefan Nilsson, Tobias Cowie, Julia Bonevik, Julia Bahner, Cecilia Kristoffersson, Malgorzata Rytel och Victor Nielsen. Foto Gudrun Tiberg

 

bild 3

Här är samordningsgruppen för återbildade Feministiskt initiativ Göteborg, FiGbg. Föreningen har varit vilande då den ingått i Feministiskt initiativ Västra Götaland, FiVG, mellan valperioderna i landet. Nu ställer Fi upp i val till Göteborgs kommunfullmäktige i september 2014 och då behövs en samordningsgrupp: fr v Louise Thörnqvist, Gudrun Tiberg, Dawa Rönn, Victor Nielsen, Julia Bahner, Stefan Nilsson och Tobias Cowie.

F!ka med FiVg i Borås 21 september

09 september 2013

affisch borås hemsidan

Första maj och feministiska tåget

25 april 2013

Fi Göteborg och Fi Västra Götaland arrangerar i år en feministisk demonstration i Göteborg på första maj. Vi samlas klockan 15.30 på Järntorget. Det feministiska tåget avgår klockan 16.00 för att avsluta på Millenniumplatsen (bredvid Storan).

Vi går under under parollen STOPPA LÖNEDISKRIMINERINGEN!
De frågor som vi vill lägga fokus på under dagen är lönediskrimineringen, förkortad arbetstid och arbetsrelaterad diskriminering ur ett feministiskt och intersektionellt perspektiv.

Vi marscherar gemensamt genom Göteborg, och avslutar på Millenniumplatsen bredvid Storan där Julia Bahner som är Fi-medlem och doktorand i socialt arbete, med funktionalitet och sexualitet som huvudämnen kommer att hålla tal.

Alla feminister och feministiska organisationer samt partier som kämpar för ett jämställt samhälle är varmt välkomna att delta i det feministiska tåget!

Innan demonstrationen kommer vi behöva hjälp att sätta upp affischer och under demonstrationen behöver vi några funktionärer. Vill du vara funktionär så hör av dig. Du når oss antingen via mail på facebook eller via mailadressen: goteborg@feministisktinitiativ.se.

Sprid gärna detta tilll vänner, familj och andra organisationer så vi tillsammans kan visa att det är ett jämställt & jämlikt samhälle vi vill och ska ha.

 

Bild

Rapport från Strömstad

30 januari 2013

De resor ut i regionen, som styrelsen för Fi Västra Götaland och medlemmar runt om i länen, deltar i för att prata med nya, gamla och presumtiva medlemmar, är lika givande vid varje tillfälle. Intresserade personer med nyfikenhet på Fi och medlemmar tar gång på gång emot med öppna armar.

– Den här gången fick vi kontakt med ett gäng kvinnor i Strömstad, som inte var medlemmar. De var så glada att vi kommit, berättar sekreteraren i Fi Västra Götaland, Gudrun Tiberg.  Dessutom tog kommunens kultur- och informationschef, Jan Palmblad, emot och skjutsade oss från stationen till en lokal han hade ordnat, vilket vi verkligen uppskattade.

Samtalet under fikastunden kom bland annat att handla om kommunens jämställdhetsplan, som inte uppdaterats på länge. Besökarna på Fika med Fi-mötet bestämde sig raskt för att träffas igen och det är ju det som är själva meningen med den här uppsökande verksamheten. Det ger dessutom energi till både medlemmar och regionstyrelse, att få höra vad sympatisörer och medlemmar tänker och tycker.

Nu närmar sig Feministiskt initiativs kongress i Göteborg den 5 – 7 april. Lite särskilt intressant för Strömstad kanske, där det inte är långt till Norge, kan det vara att höra att Kvinnegruppa Ottar från Oslo kommer att inledningstala. I början av sommaren reser vi sedan till Karlsborg. Alla intresserade där får hålla ögonen öppna för rosa flyers runt om i orten inför Fika med Fi!

Bild

Marianne Forslund, Fimedlem i Ljungskile och Catharina Andersson, ordförande för Fi Västra Götaland, tog tåget till Strömstad för att informera om vår verksamhet. Foto Gudrun Tiberg